NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE CRYSTAL DENTAL CLINIC CLINIC S.A.

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 (denumit în continuare și „GDPR”), în vigoare de la dată de 25 mai 2018, CRYSTAL DENTAL CLINIC S.R.L. (“Crystal Dental Clinic”) are obligația de a prelucra datele cu caracter personal, în condiții de siguranță, pentru scopurile generale specificate în prezența informare, în contextul furnizării serviciilor medicale de care beneficiați în cadrul clinicii Crystal Dental Clinic.

 

 1. PREAMBUL

Crystal Dental Clinic se angajează să ofere un nivel corespunzător regulilor GDPR de confidențialitate, disponibilitate și integritate a datelor cu caracter personal aferente oricărei persoane vizate prin activitățile de prelucrare efectuate, inclusiv acțiunile noastre de prestări servicii sau de marketing.

Prin prezența informare dorim să va explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Crystal Dental Clinic.

Datele cu caracter personal (reprezentând orice fel de informații care pot duce la identificarea, direct sau indirect, a unei persoane fizice) sunt detaliate în secțiunea 6 de mai jos, fiind definite în considerarea dispozițiilor legale aplicabile.

Pentru îndeplinirea scopurilor acestei informări, va aducem la cunoștință faptul că Crystal Dental Clinic este operator de date cu caracter personal, astfel cum este acesta definit conform GDPR.

 

 1. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Denumire:         CRYSTAL DENTAL CLINIC S.R.L..

Sediul social:     Str. Olteni, Nr.10, Parter, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3, Sector 3, București

C.U.I.                    15790838

Nr. ORC:              J40/13295/2003

Telefon:               0723 503 525

E-mail:                 [email protected]

 

 1. DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (denumită și „DPO”, en. Dată Protection Officer) în cadrul Crystal Dental Clinic și pe care o veți putea contacta în legătură cu orice aspecte referitoare la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal:

E-mail:  [email protected]

 

 1. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal este făcută în condiții de securitate optime și în scopuri legitime legate în principal de desfășurarea activității de prestare a serviciilor medicale sau aferente activității de resurse umane, pentru reclamă, maketing, publicitate, statistică, sau științific. De fiecare dată când solicităm colectarea, ulterior prelucrarea și eventual transferul datelor cu caracter personal, utilizarea se va face doar în scopul menționat, pentru alte scopuri urmând să va dați acordul sau să fiți informat conform prevederilor GDPR.

Datele dumneavoastră cu caracter personal indicate în secțiunea 6 de mai jos vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 1. Prestarea serviciilor medicale: Prestarea serviciilor medicale solicitate de dumneavoastră, stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea de asistență medicală sau a unui tratament medical sau de gestionare a sistemelor și a serviciilor de sănătate, înregistrarea serviciilor medicale prestate, comunicarea cu dumneavoastră cu privire la serviciile medicale furnizate, informarea dumneavoastră cu privire la serviciile medicale prestate, programări, identificarea dumneavoastră și a serviciilor accesate.
 2. Marketing: Informări periodice cu caracter medical sau referitoare la serviciile, promoțiile Crystal Dental Clinic etc. Prelucrarea în acest scop va fi realizată numai dacă există acordul dumneavoastră exprimat în scris și numai atât timp cât va mențineți acest acord. Va puteți retrage oricând acest acord făcând click pe link-ul „Dezabonare” din subsolul oricărui e-mail pe care îl veți primi de la noi sau contactandu-ne la adresa de email [email protected].
 3. Statistică medicală sau scop științific: Prelucrarea în acest scop va fi realizată numai la solicitarea scrisă a instituțiilor statutului cu atribuții în domeniul statisticii, respectiv în scop științific. Datele dumneavoastră cu caracter personal rămân în continuare securizate și în deplină confidențialitate, acestea nefiind dezvăluite către terți.
 4. Îndeplinirea obligațiilor legale: Prelucrarea în vederea îndeplinirii diverselor obligații legale ale Crystal Dental Clinic (cum ar fi: în domeniul sănătății, securității, contabilitate, păstrarea arhivelor ori alte obligații impuse de legile în vigoare).
 5. Îmbunătățirea serviciilor și soluționarea sesizărilor: Identificarea problemelor sau a unor posibilele chestiuni relevante referitoare la serviciile existente în scopul de a le îmbunătăți, implementarea noilor servicii sau a îmbunătățirilor aduse celor existente, soluționarea sesizărilor formulate de dumneavoastră.
 6. Supraveghere video: Crystal Dental Clinic prelucrează date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, prelucrarea având că scop asigurarea securității persoanelor și bunurilor, precum și a pazei și protecției bunurilor, imobilelor, valorilor, fără a fi prejudiciate drepturile și libertățile fundamentale sau interesul dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video ține cont de următoarele reguli: camerele de supraveghere video se află în locuri vizibile, semnalizate, iar persoanele vizate sunt informate asupra existenței acestora prin intermediul unui panou de informare realizat în acest sens; nu sunt prelucrate prin mijloacele de supraveghere video date cu caracter personal în legătură cu  originea  rasială  sau  etnică,  convingerile  politice,  religioase  sau  filozofice,  apartenenţa sindicală, starea de sănătate sau viaţa sexuală; nu sunt instalate camere de supraveghere video în interiorul birourilor sau în spații în care se impune asigurarea intimităţii persoanelor sau care nu sunt destinate îndeplinirii sarcinilor de muncă, cum ar fi: vestiare, cabine de duş, toalete şi alte locaţii similare.
 7. Evidență financiară: Eliberarea documentelor financiar-contabile către dumneavoastră (spre exemplu: bonuri sau facturi fiscale), încasarea plăților pentru serviciile de care beneficiați, recuperarea debitelor de la dumneavoastră (ceea ce poate presupune și implicarea unor terțe părți pentru recuperarea creanțelor), restituirea unor sume de bani către dumneavoastră, transmiterea de notificări legate de situația financiară/ statusul plăților, elaborarea diverselor rapoarte ori situații legate de evidențele financiare.
 8. Soluționarea disputelor: Formularea diverselor cereri/păreri în situația apariției unor dispute în legătură cu serviciile prestate către dumneavoastră și/sau referitoare la relația stabilită între dumneavoastră și Crystal Dental Clinic.
 9. Managementul activității de audit intern și extern: derularea activității de audit extern și intern pentru verificarea activităților operaționale.

Crystal Dental Clinic menționează că nu există vreun proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) bazat pe datele dumneavoastră cu caracter personal și ne asumăm răspunderea și asigurarea securității numai pentru acele informații, date cu caracter personal și categorii speciale de date cu caracter personal (date de sănătate; date genetice; dacă este cazul,care sunt oferite și prelucrate de personalul Crystal Dental Clinic (inclusiv medici și asistenți medicali) exclusiv și prin cumulul următoarelor coordonate:

 1. în clinicile Crystal Dental Clinic;
 2. în sistemele/instrumentele/dispozitivele informatice și/sau electronice, hardware și software, evidențele Crystal Dental Clinic;
 3. în cadrul programului de lucru al clinicii Crystal Dental Clinic.

Crystal Dental Clinic nu este responsabil pentru prelucrarea efectuată, în orice formă, în afară coordonatelor mai sus menționate (inclusiv prin schimbul/înregistrarea de informații/date cu caracter personal în cadrul convorbirilor dintre medici și pacienți).

 

 1. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Temeiurile juridice ale operațiunilor de prelucrare ale datelor cu caracter personal desfășurate de Crystal Dental Clinic sunt:

 1. Temeiuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care nu intră în categoriile speciale de date cu caracter personal (conform art. 6 din GDPR).

Datele cu caracter personal care nu cuprind categorii speciale de date cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite conform art. 9 din GDPR) sunt prelucrate de Crystal Dental Clinic în baza următoarelor temeiuri juridice:

 1. pentru a oferta sau pentru a execută un contract încheiat de Crystal Dental Clinic cu dumneavoastră (având că obiect serviciile medicale puse la dispoziție de Crystal Dental Clinic);
 2. în cadrul comunicărilor de marketing, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimtamântului dumneavoastră expres (acest acord este solicitat fie prin intermediul completării unui formular în cadrul uneia din clinicile Crystal Dental Clinic ce poate fi efectuată fie la înregistrarea inițială în baza de date, fie ulterior la înscrierea în formularele de pe site-ul web; la participarea la evenimente etc.), astfel cum este detaliat mai sus;
 3. în scopul îmbunătățirii permanente a serviciilor medicale, datele dumneavoastră cu caracter personal se prelucrează în baza consimtamântului dumneavoastră exprimat prealabil;
 4. îndeplinirea obligațiilor legale ale Crystal Dental Clinic (inclusiv cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ținerea evidențelor, solicitarea unei autorități publice și a altor obligații pe care legislația le impune);
 5. în anumite situații, vom prelucra datele cu caracter personal în temeiul unui interes legitim al Crystal Dental Clinic sau al unei terțe părți (cum ar fi: întocmirea evidenței serviciilor medicale; evidență programarilor în sistemul software; soluționarea cererilor și reclamațiilor primite din partea pacienților; încheierea și executarea contractelor de furnizare de servicii medicale cu parteneri și colaboratori care prestează servicii medicale pentru Crystal Dental Clinic; supravegherea prin sistemul de camere video pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor – dacă nu există o obligație legală în acest sens; managementul activității de audit intern și extern, transmiterea în cadrul grupului din care face parte Crystal Dental Clinic).
 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal care intră în categorii speciale de date cu caracter personal (conform art. 9 din GDPR).

În considerarea specificului activității/serviciilor medicale prestate de către Crystal Dental Clinic, vom prelucra datele cu caracter personal care intră în categoria datelor speciale (astfel cum sunt acestea definite conform art. 9 din GDPR) în baza următoarelor temeiuri juridice (temeiuri ce se vor aplică suplimentar față de temeiurile detaliate de art. 6 din GDPR):

 1. în vederea stabilirii unui diagnostic medical, pentru furnizarea de asistență medicală sau a unui tratament medical, ori pentru gestionarea sistemelor și/sau a serviciilor de sănătate;
 2. în considerarea anumitor situații în care dumneavoastră va puteți află (din punct de vedere fizic sau legal) și care va pot pune în dificultatea de a va exprimă acordul cu privire la prelucrare (spre exemplu: situații de urgență), datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a va proteja interesele vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 3. prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice (cum ar fi: protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern); și/sau
 4. prelucrarea este necesară pentru a permite constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța, având în vedere că, pe parcursul relației stabilite cu Crystal Dental Clinic, nu poate fi exclusă apariția unor asemenea situații în contextul serviciilor furnizate (în măsură în care astfel de dispute sunt adresate instanțelor judecătorești).
 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE. CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de Crystal Dental Clinic sunt:

 1. date obținute direct de la dumneavoastră, în contextul serviciilor furnizate sau
 2. date / rezultate obținute că urmare a prestării serviciilor puse la dispoziție de Crystal Dental Clinic.

Informațiile cu caracter personal pe care le furnizați cu prilejul programării telefonice, prin e-mail sau în clinici (nume, prenume, telefon, e-mail, dată nașterii, simptome, date privind analizele și investigațiile efectuate sau pe care doriți să le efectuați, CNP) sunt înregistrate și prelucrate de Crystal Dental Clinic numai în măsură în care aceste informațîi au fost oferite de dumneavoastră fără nicio constrângere și cu o prealabilă informare. Crystal Dental Clinic nu își asumă nicio răspundere pentru informațiile/datele/documentele inexacte, incorecte, pe care ni le furnizați.

Dumneavoastră aveți obligația de a ne transmite orice modificări care intervin la datele cu caracter personal astfel încât acestea să fie în permanentă exacte și actuale. În cazul în care Crystal Dental Clinic are suspiciuni privind autenticitatea documentelor sau informațiilor puse la dispoziție, este îndreptățit să sesizeze autoritățile/instituțiile publice cu competențe de investigare, supraveghere și control.

Datele cu caracter personal includ următoarele categorii de date:

 1. date de contact, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de domiciliu/ reședința, număr de telefon (fix și/sau mobil) și/sau fax, adresa de e-mail, adresa de corespondență;
 2. date personale, cum ar fi: dată nașterii; sexul; vârstă; informațîi despre consumul de tutun, alcool, cafeină sau droguri; informații despre mediul și modul de viață; seria și numărul actului de identitate; codul numeric personal (CNP); alte informații incluse în cartea de identitate; imagini video (obținute pe baza înregistrărilor video efectuate în spațiile Crystal Dental Clinic, acolo unde sunt montate camere de supraveghere video); semnătură;
 3. date medicale (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal), cum ar fi: date privind sănătatea aferente serviciilor medicale prestate (precum: serviciile medicale pe care le accesați în clinicile Crystal Dental Clinic; diagnostic; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm sau pe care dumneavoastră ni le puneți la dispoziție; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care îl sau l-ați accesat; recomandări medicale; simptome; istoric medical; boli anterioare; grupa sangvină; informațîi pe care ni le oferiți cu privire la membrii dumneavoastră de familie, dacă este cazul); caracteristici fizice (diverse afecțiuni); date genetice;; amprenta stomatologică, lucrarea tehnică dentară aferentă amprentei stomatologice; imagistică precum și orice alte informații cu caracter medical pe care dumneavoastră ni le furnizați sau care rezultă în urmă serviciilor prestate de către Crystal Dental Clinic;
 4. date referitoare la situația profesională, cum ar fi: angajatorul; ocupația;
 5. date referitoare la calitatea dumneavoastră de asigurat, cum ar fi: calitatea dumneavoastră de asigurat/ neasigurat; asigurătorul; numărul poliței de asigurare;
 6. date referitoare la plăti, cum ar fi: detalii de facturare; numărul contului bancar; sume achitate și/sau de achitat; statusul plăților;
 7. date referitoare la relația cu Crystal Dental Clinic, cum ar fi: istoricul relației cu Crystal Dental Clinic; orice sugestii sau alte asemenea opinii pe care ni le transmiteți, fie în mod direct, fie prin intermediul unor alte mijloace de comunicare (care pot include și rețele de socializare sau alte cai publice de comunicare).

În principiu, nu există o obligație pentru dumneavoastră de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal indicate în această Notă de Informare. Cu toate acestea, va rugăm să aveți în vedere că, în măsură în care nu ne oferiți datele cu caracter personal descrise, nu vom putea să va punem la dispoziție unele dintre serviciile prestate. De ex., dacă va retrageți consimțământul, nu va vom putea pune la dispoziție serviciile medicale solicitate și/sau nu veți putea beneficia de toate facilitățile pe care Crystal Dental Clinic vi le oferă (spre exemplu: necomunicarea numărului de telefon / adresei de e-mail nu ne va permite să comunicăm cu dumneavoastră în ceea ce privește confirmarea/ eventualele modificări ale programarilor). În situația în care, în contextul serviciilor pe care Crystal Dental Clinic le prestează către dumneavoastră, ne furnizați date cu caracter personal cu privire la alte persoane în afară de dumneavoastră (cum ar fi: posibilele afecțiuni care au fost întâlnite în familie), va aducem la cunoștință faptul că vom trata aceste informațîi că fiind confidențiale și le vom utiliza doar în scopul prestării serviciilor medicale către dumneavoastră. Totodată, ținem să va asigurăm că vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura protecția acestor informații în mod corespunzător, având în vedere și obligația Crystal Dental Clinic de păstrare a secretului profesional/medical.

 

 1. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Că regulă generală, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către Crystal Dental Clinic. Având însă în vedere atât complexitatea serviciilor puse la dispoziția dumneavoastră de către Crystal Dental Clinic, apartenența acesteia la un grup de societăți care furnizează servicii medicale similare sau complementare celor puse la dispoziție de Crystal Dental Clinic, precum și necesitatea Crystal Dental Clinic de a apela la anumiți parteneri externi care oferă suport în desfășurarea activitățîi, dorim să va informăm că datele cu caracter personal pot fi transmise și către alte persoane fizice sau juridice, pentru a fi prelucrate în scopurile detaliate în această Notă de Informare.

În acest sens, datele cu caracter personal pot fi transmise către:

 1. medici colaboratori și furnizori de servicii medicale parteneri, acreditați, clinici partenere. În acest sens, va informăm că datele/ informațiile privind starea dumneavoastră de sănătate, amprenta stomatologică sau probele biologice, indiferent de conținutul sau volumul acestora, vor putea fi comunicate către furnizori de servicii medicale acreditați, conform dispozițiilor legale aplicabile. Crystal Dental Clinic depune toate eforturile pentru a se asigura că medicii colaboratori și alți furnizori de servicii medicale acreditați respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 2. instituțîi și/sau autoritatil judecătorești, de cercetare, supraveghere și control, în măsură în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, date/informații cu caracter personal sunt solicitate Crystal Dental Clinic de diverse organe și/sau instituții (spre exemplu: organe de cercetare penală, poliție, organisme și instituții de control financiar, fiscal, instanțe de judecată, Casă Națională a Asigurărilor de Sănătate și orice alte instituții și/sau autorități de supraveghere și control), sens în care Crystal Dental Clinic are obligația de a furniza datele/informațiile solicitate, fără a va cere acordul prealabil, inclusiv în cazul în care va opuneți sau nu va exprimați punctul de vedere. În plus, este posibil că, în anumite situații, astfel de date/informații să fie necesar a fi puse la dispoziție fără o solicitare prealabilă a acestor instituții, organe și/sau autorități, situații în care Crystal Dental Clinic va transmite datele/ informațiile necesare, în conformitate cu cerințele legale;
 3. alte companii din grupul din care face parte Crystal Dental Clinic;
 4. alți destinatari, cum ar fi: furnizori de servicii de suport IT sau servicii tehnice și organizaționale în legătură cu activitățile legate de întreținerea echipamentelor medicale, furnizori de servicii de marketing, servicii de plata, servicii de arhivare, consultanți legali, auditori, consultanți în domeniul financiar-contabil sau către alți consultanți ai Societățîi și/sau ai unor entități din cadrul grupului Crystal Dental Clinic, în legătură cu operațiuni extraordinare de afaceri (de exemplu, în cazul unor fuziuni, achiziții și altele asemenea), caz în care se vor încheia acorduri de confidențialitate. De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi transmise și către alte persoane fizice sau juridice din România sau din afară țării în contextul necesar pentru constatarea, exercitarea și/sau apărarea unui drept al Crystal Dental Clinic sau al altei entități din cadrul grupului Crystal Dental Clinic în instanța.

În situația în care operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal vor fi efectuate de către Crystal Dental Clinic prin intermediul unor persoane împuternicite de această, Crystal Dental Clinic se va asigura de respectarea cerințelor specifice impuse de dispozițiile art. 28 din GDPR, asigurându-se, printre altele, că (i) operațiunile respective de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt efectuate în baza unui contract care să adreseze chestiunile specifice relației operator-împuternicit, conform GDPR, iar (îi) persoană împuternicită va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal în baza instrucțiunilor Crystal Dental Clinic.

 

 1. TRANSFERUL CĂTRE STATE TERȚE

În anumite situațîi specifice, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către entități situate în alte state din cadrul Uniunii Europene și/sau Spațiului Economic European, pentru a efectua diverse analize sau obține opinii medicale specializate în contextul serviciilor prestate de Crystal Dental Clinic către dumneavoastră. În astfel de cazuri ne vom asigura că sunt aplicabile garanții adecvate pentru a permite transferul în mod corespunzător, conform cerințelor GDPR și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal (garanții care pot include: aplicarea unor clauze contractuale standard de protecție a datelor sau existența unei decizii a Comisiei Europene adoptată în acest sens). În fiecare caz și în vederea efectuării transferului efectiv, pacientul este încunoștiințat prin și solicitat să-și exprime acordul/dezacordul aferent situației impuse de serviciul medical respectiv, de starea de sănătate etc.

 

 1. PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele cu caracter personal pentru întreagă perioada a relației stabilită cu dumneavoastră, dar și ulterior, pentru o anumită perioada de timp, în considerarea prevederilor legale aplicabile. Astfel, datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru:

 1. perioada cuprinsă între 1 și 30 de ani (perioada de retenție extinsă fiind aplicabilă, în principiu, documentelor cu caracter medical care trebuie păstrate pentru astfel de perioade) și
 2. pe durata de existență a sistemului informatic medical în ceea ce privește buletinele de rezultate pentru analizele de laborator, conform legislației în domeniu, în condiții de maximă securitate.

În măsură în care anumite date cu caracter personal sunt incluse în sau au legătură și cu anumite documente contabile ale Crystal Dental Clinic, pentru care trebuie respectată o perioada de păstrare specifică (spre exemplu 5 sau 10 ani), respectivele date cu caracter personal vor fi păstrate pentru respectivele perioade aplicabile.

În ceea ce privește imaginile obținute prin mijloace de supraveghere video, acestea vor fi menținute pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la dată efectuării înregistrării, cu excepția cazurilor temeinic justificate sau când o durata mai extinsă este permisă sau impusă de legislația aplicabilă.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DATELE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, va informăm că aveți următoarele drepturi principale:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, însemnând dreptul dumneavoastră de a obține din partea Crystal Dental Clinic o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor).
 2. Dreptul de a solicită rectificarea datelor cu caracter personal, însemnând dreptul dumneavoastră de a ne solicită rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, care nu mai sunt actuale sau completarea datelor incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, incluzând: situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării; situația în care persoană vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare; situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 4. Dreptul de a solicită restricționarea prelucrării, însemnând dreptul dumneavoastră de a obține din partea Crystal Dental Clinic restricționarea prelucrării în următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor (restricționarea va dura atât timp cât este necesar Crystal Dental Clinic să verifice acuratețea datelor cu caracter personal); (îi) prelucrarea este ilegală și dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Crystal Dental Clinic nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră solicități datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; sau (iv) dumneavoastră v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Crystal Dental Clinic verifică dacă drepturile legitime ale Crystal Dental Clinic prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 5. Dreptul de a va opune prelucrării, însemnând dreptul dumneavoastră de a va opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care va aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Crystal Dental Clinic sau ale unei terțe părți, inclusiv în cazul activităților de profilare bazate pe acest temei ori (îi) în măsură în care este aplicabil, este realizată în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri.
 6. Dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, ceea ce înseamnă că, în calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să va afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.
 8. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul dumneavoastră de a solicită mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal existente în baza de date a Crystal Dental Clinic către o altă baza de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.
 9. Dreptul de a depune plângere în față Autoritățîi Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (București, Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon : 031 805 92 11, e-mail [email protected]) și de a va adresa instanțelor de judecată competențe.

Drepturile menționate la pct. A-I de mai sus pot fi exercitate printr-o cerere întocmită în scris, semnată și înregistrată la Crystal Dental Clinic, utilizând următoarele canale de comunicare (în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor – DPO): (i) la adresa de e-mail [email protected], (îi) la clinica Crystal Dental Clinic sau (iii) transmiterea prin poștă a cererii la adresa CRYSTAL DENTAL CLINIC S.R.L. din București, Str. Olteni, Nr.10, Sector 3.

În solicitarea dumneavoastră, aveți posibilitatea de a menționa dacă doriți că informațiile să va fie comunicate la o anumită adresa (care poate fi și o adresa de poștă electronică) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea se va face personal.

Comunicarea informațiilor solicitate se va face în termen de 1 (o) luna de la dată primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastră opțiuni de comunicare.

În cazul în care nu este posibilă respectarea termenului mai sus menționat, veți fi informat(a) asupra motivului de amânare a răspunsului, comunicandu-va totodată procedura care se are în vedere pentru soluționarea cererii dumneavoastră, precum și termenul estimat.

Achiziționează un Abonament Crystal
și poți câștiga:
 • 1x Volkswagen Taigo sau
 • 1x Voucher de 15.000 lei pentru un tratament SPARK sau
 • 5x Irigatoare orale OralB

Achiziționează un Abonament Crystal și poți câștiga:

1x Volkswagen Taigo

1x Voucher de 15.000 lei pentru

un tratament SPARK

5x Irigatoare orale OralB

Programări telefonice