מדיניות הפרטיות

SC Crystal Clinic SRL

Str. אולטני, לא. 10, מגזר 3

בוקרשט, רומניה

טלפון: 0723 503 525 / 0728 838 968

דוא"ל: [email protected]

DPO: Andreea Ploscaru [email protected]

בסיס לעיבוד הנתונים שלך נתונים אישיים הם מידע משפטי, והעיבוד הכרחי למתן החקירות שאתה אתה רוצה לעשות אותם במסגרת מרפאת השיניים CRYSTAL DENTAL CLINIC או לפיתוח/סיום וביצוע חוזה שאתה צד לו או שהמעסיק שלך. הוא הבין להפעיל אותו עם המנוי. לפי בקשתך לביצוע חקירות במסגרת מרפאת השיניים CRYSTAL DENTAL CLINIC, הנך מביע את הסכמתך לאחזור/עיבוד ושמירה של הנתונים שלך בהתאם להוראות החוק הספציפיות בתחום הבריאות.

מלבד המטרה שלשמה הם נאספו, הנתונים שלך ניתן לעבד אותם גם בשל הצורך לעמוד בהתחייבות חוקית שאנו כפופים לה, למשל במקרה של דיווחים עם הרשויות המוסמכות בתחום הבריאות, במהלך כל בדיקה המתבצעת על ידי הרשויות החוקיות, ב- במקרה של דרישות חשבונאיות וכדומה. הנתונים שיאוחזרו יישמרו לתקופה שנקבעה על פי החוקים הספציפיים בתחום הבריאות. CRYSTAL DENTAL CLINIC אינה מעבדת נתונים בצורה מוגזמת, אינה מבצעת מיקור חוץ של גישה אליהם לצדדים שלישיים לא מורשים, אינה מפעילה קמפיינים של שיווק ישיר. בהתאם לתקנות הספציפיות בתחום הבריאות, לא ניתן למחוק את ההיסטוריה הרפואית.

עיבוד הנתונים האישיים על ידי CRYSTAL DENTAL CLINIC נועד להיעשות רק למטרה שהנתונים שלך. אוחזרו, ללא עיבוד ולמטרה משנית שאינה תואמת את המטרה העיקרית שלשמה הנתונים שלך נתונים אישיים נאספים בתחילה. עם זאת, אם זה יקרה, אנו מבינים להודיע ​​לך ישירות, ואם הדבר אינו אפשרי, ההודעה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

הנתונים שנאספים הינם נאותים, רלוונטיים ומוגבלים למה שנדרש בהחלט לביצוע הפעולה הרפואית/מתן השירות הרפואי על ידי CRYSTAL DENTAL CLINIC ו/או החברות בקבוצה או השותפות. במידה ולקוח מוסר מידע נוסף מרצונו, הוא נמחק לאלתר והמידע שנאסף ישמש אך ורק לצורך ביצוע הפעולה הרפואית/מתן השירות הרפואי. הנתונים אינם משמשים למטרות אחרות, גם לא בתקשורת מסחרית.

אנו מנסים להגביל את עיבוד הנתונים שלך. אישי לגודל, היקף ותדירות הדרושים לצורכי העיבוד ולהגשמת המטרה שלשמה ניתנו. אם הגשת מועמדות למשרה בגיוס וקורות החיים שלך לא מתאימים לפרופיל/תפקיד בגיוס, הוא יושמד מבלי להישמר במאגר לתפקיד חדש אפשרי. במידה וברצונך לשמור את קורות החיים שלך וליצור קשר לתפקיד עתידי אחר, אנא ציין זאת בצורה ברורה ומפורשת.

הנתונים שלך נתונים אישיים מועברים אל צדדים שלישיים המעבדים נתונים אישיים בשמנו. בהתאם למטרה שלשמה סיפקת לנו את הנתונים שלך. ניתן לגשת אליהם על ידי מחלקות שונות: חשבונאות, מכירות, משאבי אנוש, משפטים, שיווק, מוקד טלפוני.

חשיפת הנתונים שלך הנתונים האישיים לנציגים שלנו מבוססים על חוזים כתובים או על בסיס משפטי.

אם בעתיד נחשוף את נתוניך האישיים לנמען אחר, אזי נודיע לך על רגע החשיפה ושם הנמענים ישירות, ובמידה והדבר לא יתאפשר נפרסם את המידע הדרוש באתר החברה.

הנתונים שלך נמצאים בשטח רומניה, איננו מעבירים את הנתונים שלך. נתונים אישיים במדינות מחוץ לאיחוד האירופי וה-EEA, או לארגון בינלאומי.

אנו מגנים על עיבוד הנתונים האישיים מפני איומים על העיבוד. אמצעי האבטחה שהקמנו עשויים להבטיח את ההגנה על הנתונים שלך. אישי.

אנו מבטיחים שהצוות שלנו אחראי לעיבוד מאובטח של נתונים אישיים. אנו שולטים בגישה לנתונים האישיים שאנו מחזיקים ואנו שולטים בעובדה שרק אנשים בעלי זכות גישה לנתונים האישיים המוחזקים יכולים לגשת לנתונים אלו ואנו מארגנים מפגשי דיון פנימיים הקשורים להגנה על נתונים אישיים.

אנו מבטיחים שנמנע גישה פיזית בלתי מורשית לנתונים האישיים שלנו וכי אנו מונעים אובדן, הרס, נזק ושינוי של אמצעי אחסון הנתונים האישיים.

יש לך זכות גישה לנתונים שלך. אישי. לבקשתך, נאשר אם אנו מעבדים את הנתונים שלך או לא. אישי. זכות זו כוללת רק נתונים אישיים הנוגעים אליך ואינה חלה בהתייחסות לצדדים שלישיים. הזכות מתייחסת גם לכל נתון בדוי שניתן לקשר אליך בבירור. זה חשוב מאוד ואנו מודיעים לך בזאת כי רק לבעלים יש גישה להיסטוריה הרפואית שלו או לחקירות רפואיות כלשהן שבוצעו. במידה ואינך יכול להופיע באופן אישי במטה שלנו כדי להגיש בקשה בעניין זה, אנו מבקשים מהאדם שמונה על ידך. להיות בעל ייפוי כוח תקף לצורך כך, אחרת לא יוכל לקבל את המידע המבוקש. בקשות שיתקבלו בדואר או בטלפון לא יילקחו בחשבון וההיסטוריה הרפואית או החקירות הרפואיות המבוקשות בערוצי תקשורת אלו לא יילקחו בחשבון על ידי החברה.

אם נאשר לך שאנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, תקבל גישה אליהם, אם תבקש גישה כזו. תקבל גם עותק של נתונים אלה, אם תבקש עותק כזה.

יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך. אם תממש זכות זו, אנו נפסיק את עיבוד הנתונים שלך, אך אם העיבוד יתבצע על בסיס התחייבות משפטית (למשל דיווח ל-CAS, CNAS, הנהלת חשבונות וכו'), עיבוד זה יימשך. אם תממש זכות זו לפני גישה לשירותים רפואיים בתוך המערכת שלך, התנגדות כזו תוביל לחוסר האפשרות לספק לך את השירותים שלנו, שכן מבלי להזדהות במונחים אמיתיים אינך יכול לגשת לשירותים בתוך CRYSTAL DENTAL CLINIC. במקרה זה, תקבל הודעה על ידי עובדי/שותפי CRYSTAL DENTAL CLINIC שהנתונים שלך אינם מעובדים ולא תוכל לגשת לשירותים הרפואיים בתוך CRYSTAL DENTAL CLINIC. לא יחול החזר על כל עלויות ששולמו.

יש לך זכות לתקן את הנתונים שלך. אישי. אנו נתקן את הנתונים שלך. נתונים אישיים שאנו מעבדים אם הם לא מדויקים או לא שלמים ואתה מבקש לשחזר או להשלים אותם.

יש לך זכות למחוק את הנתונים שלך. אישי. לבקשתך, אנו נמחק את הנתונים שלך ללא דיחוי מיותר. נתונים אישיים שאנו מעבדים, אם הנתונים אינם נחוצים עוד כדי למלא את המטרות שלשמן הם נאספו או שאנו מעבדים את הנתונים שלך בהתבסס על אינטרס לגיטימי שעליו גוברת ההתנגדות שלך. ואין בסיס אחר לעיבוד.

אתה יכול להגיש את בקשתך לגבי ההגנה על הנתונים שלך נתונים אישיים לכתובת הדואר האלקטרוני [email protected].

תקבלו את תגובתנו לבקשתכם. לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת או, בהיעדר ציון מפורש, לכתובת ששימשה להגשת הבקשה. בקשתך יטופל תוך 30 יום מהקבלה, אלא אם נדרש זמן רב יותר לתגובה, ובמקרה זה נודיע לך על העיכוב האפשרי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרשות הלאומית לפיקוח על עיבוד נתונים אישיים.

אם יחול שינוי בהודעה זו, הגרסה החדשה תפורסם באותה כתובת אינטרנט. שינויים אינם מועברים במייל.

אנחנו ישות רומנית שמציעה שירותים ברומניה לתושבי רומניה, לכן החוק החל הוא החוק הרומני.

הערת מידע זו הוכנה בהתאם לתקנת הגנת המידע הכללית, החלה מה-25 במאי 2018.

אנו מודים לך על הבנתך ומבטיחים לך בזאת את כל התמיכה והזמינות שלנו ליישום נכון של הוראות החוק בתחום הבריאות בתוספת הוראות החוק המוזכרות כאן.

Achiziționează un Abonament Crystal
și poți câștiga:
  • 1x Volkswagen Taigo sau
  • 1x Voucher de 15.000 lei pentru un tratament SPARK sau
  • 5x Irigatoare orale OralB

Achiziționează un Abonament Crystal și poți câștiga:

1x Volkswagen Taigo

1x Voucher de 15.000 lei pentru

un tratament SPARK

5x Irigatoare orale OralB

Programări telefonice