Politica de calitate

Politica referitoare la calitate este instrumentul care conduce organizaţia la îmbunătăţirea performanţelor sale, astfel încât să determine câştigarea încrederii clienților şi obţinerea de profitabilitate.

Principiile organizaţiei  noastre sunt:

 • organizarea şi funcţionarea organizaţiei în scopul satisfacerii tuturor exigenţelor de calitate cerute de clienți şi reglementărilor aplicabile în vigoare, în vederea asigurării competitivităţii;
 • construirea şi menţinerea unui sistem total de conducere prin implicarea tuturor angajaţilor, care sa aibă în centrul preocupărilor CLIENTUL şi realizarea obiectivelor organizaţiei;
 • crearea unui mediu de lucru adecvat în vederea realizării de servicii de calitate;
 • CRYSTAL DENTAL CLINIC SRL abordează conceptul de calitate ca pe întâmpinarea necesităţii clienților.

Condiţia de bază pentru a face ca cele mai sus expuse să devină realitate este respectarea cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii implementat în organizaţia noastră conform standardelor CRYSTAL DENTAL CLINIC SRL, un sistem bazat pe abordarea procesuală și pe identificarea și gestiunea riscurilor.

Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţirea activităţilor prin:

 • semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii în scopul înlăturării acestora;
 • eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi reducând astfel costurile noncalităţii, stabilindu-se actiuni corective care sa contribuie la restabilirea conformarii;
 • instruirea permanentă a personalului angajat şi motivarea acestuia în vederea ridicării nivelului profesional al prestărilor organizaţiei;
 • analiza periodică a datelor în scopul îmbunătăţirii continue a proceselor.

Suntem pregătiţi să satisfacem şi chiar să depăşim aşteptările rezonabile ale clienților noştri. Toţi angajaţii vor fi motivaţi pentru îmbunătăţirea calităţii şi vor fi implicaţi în atingerea obiectivelor propuse. Obiectivele calităţii sunt comunicate întregului personal al organizaţiei astfel încât acesta să poată contribui la îndeplinirea lor. Obiectivele sunt analizate periodic şi revizuite ori de câte ori este necesar. În acest scop vor fi disponibilizate resurse financiare. Politica referitoare la calitate este disponibilă publicului prin afişarea ei în pe site-ul crystaldentalclinic.ro.

Aprobat,

Director General,

BLAJ SORINA DANIELA

24.02.2017

Achiziționează un Abonament Crystal
și poți câștiga:
 • 1x Volkswagen Taigo sau
 • 1x Voucher de 15.000 lei pentru un tratament SPARK sau
 • 5x Irigatoare orale OralB

Achiziționează un Abonament Crystal și poți câștiga:

1x Volkswagen Taigo

1x Voucher de 15.000 lei pentru

un tratament SPARK

5x Irigatoare orale OralB

Programări telefonice